كاربندازيم

نام عمومي: Carbendazim                                    

درجه سمیت: LD50: 6400mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% WP                       

دوره كارنس: ۴-۱۴ روز

 

معرفی:

اين قارچ كش در بازار با نام تجاري باويستين Bavistin (WP50%) و دروزال  Derosal (WP60%)موجود است. بوتريستين قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازولهاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان داده است. کاربندازیم در تماس با رطوبت به آرامي هيدروليز مي‌شود و به  aminobenzimidazoleـ ۲ تبديل مي‌شود كه بسته به شرايط محيطي و فعاليت ميكروبي متفاوت است. بوتريستين براي زنبور و حشرات گرده افشان خطرناك است ولي سميت آن روي انسان و حيوانات خونگرم ناچيز است.

 

مكانيسم اثر:

کاربندازیم با اثر سيستميك هم به صورت معالجه‌اي و هم به صورت حفاظتي عمل مي‌كند، حركت کاربندازیم در گياه مثل ساير بنزيميدازول­ها از پايين به بالا (آپوپلاستيك) و هم اكروپتالي (حركت در برگ) است. حركت سيمپلاست در اينها كمتر مشاهده مي‌شود. بنزيميدازول­ها عموماً در برگ­هاي فعال تمركز مي‌يابند و به ندرت از بافت‌هاي جوان به مسن منتقل مي‌شوند. اين قارچ‌كش بازدارنده سنتز  B-tubulin (زير واحدهاي  B,Aدر ميكروتوبول­ها هستند) بوده و باعث از هم گسيختگي در مهاجرت كروموزوم­ها در طول تقسيم ميتوز و ميوز مي‌شود.

 

موارد مصرف:

کاربندازیم بطوركلي قارچ­هاي ناقص، آسكوميست­ها و تعدادي بازيديوميست‌هاي پاتوژن را روي درختان ميوه، انگور، سبزيجات و گياهان جاليزي، غلات و گياهان زينتي و چغندرقند به خوبي كنترل مي‌كند. تزريق محلول نمكي کاربندازیم مخصوصاً هيدروكلرايد و هيپوفسفيت آن به تنه درختان نارون، بيماري مرگ هلندي نارون (Dutch Elm disease) را در ساير كشورها مهار و كنترل مي‌كند. اين قارچ‌كش، قارچ­هاي سپتوريا، فوزاريوم، اريسيف و سودوسركسپورلا را در غلات، قارچ‌هاي اسكلروتينيا، آلترناريا و كليندروسپوريوم را در گياهان دانه روغني (مثل كلزا، سويا، آفتابگردان، كرچك و …) قارچ‌هاي سركسپورا و اريسيف را در چغندرقند، قارچ‌هاي بوتريتيس و آنسينولا را در انگور قارچ­هاي ونتوريا و سودوسفائرا را در درختان ميوه دانه‌دار، قارچ‌هاي مونيليا و اسكلروتينيا در درختان ميوه هسته‌دار و همچنين ضدعفوني بذور غلات عليه قارچ‌هاي Tilletia، استيلاگو فوزاريوم و سپتوريا، ضدعفوني بذور پنبه عليه قارچ ريزوكتنيا و همچنين عليه بيماري‌هاي انباري و فعاليت قارچ‌ها روي ميوه‌ها در انبار به روش غوطه‌ور كردن در محلول سم  (dip)كنترل مي‌كند.

 

سازگاري و اختلاط:

کاربندازیم روي بسياري از گياهان بدون ايجاد هيچ حساسيتي قابل استفاده است و به استثناي تركيبات قليايي (نظير بردو) با غالب حشره‌كش­ها و قارچ‌كش­ها قابل اختلاط است.

 

موارد توصيه بوتريستين در محصولات كشاورزي:

نام محصول

نام بيماري مقدار مصرف
گندم سياهك آشكار گندم

۱ در هزار

جو

سياهك آشكار جو ۲ در هزار
چغندرقند لكه برگي سركسپورا سفيدك سطحي

۰٫۵ تا ۱ كيلوگرم در هكتار

گياهان زينتي و صيفي (خزانه)

مرگ گياهچه، پوسيدگي ريشه و طوقه (ريزوكتينيا، فوزاريوم، ورتسيليوم) ۱ در هزار
درختان ميوه سردسيري لكه سياه سيب، سفيدك‌هاي سطحي، مونيليا، اسكلروتينيا

۱ در هزار

كلزا و ساير گياهان دانه روغني

اسكلروتينيا، آلترناريا، كليندروسپوريوم و سفيدك سطحي ۱ در هزار
پنبه ريزوكتنيا، فوزاريوم، ورتيسيليوم اسكلروتيتينا و …

۲٫۵ در هزار (ضدعفوني بذر)

ميوه‌هاي انباري

بيماري‌هاي انباري (پني سيليوم، آسپرژيلوس و …)

محلول ضدعفوني ۰٫۵ در هزار (غوطه‌ور كردن)

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir