ديفنوكونازول

difenoconazole-1نام عمومي: Difenoconazole
درجه سمیت: LD50=1453mg/kg
فرمولاسيون شركت گياه: ۳% DS, 3% FS

معرفی:
اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ديويدندDividend 3% DS, 3% FS موجود مي‌باشد. اين قارچ كش داراي انواع فرمولاسيون به صورت FS,EC,DS,WG,SC مي‌باشد. قارچ كش يسيستميك داراي خاصيت پيشگيري و معالجه‌اي از گروه تريازول‌ها است كه براي ضد عفوني بذر گندم به كارمي‌رود. اين قارچ‌كش براي پيشگيري و درمان است و بازدارنده بيوسنتز ارگوسترول ديواره سلولي مي‌باشد و توسعه قارچ را متوقف مي‌كندكه با يك دامنه فعاليت وسيع با محافظت از كيفيت محصول به صورت برگي يا تيمار بذري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مكانيسم اثر:
اين قارچ كش علاوه بر اينكه داراي خاصيت سيستميك است، خاصيت پيشگيري و معالجه ‌اي نيز دارد. با ممانعت از بيوسنتز ارگوسترول ديواره سلولي باعث مي‌شود كه توسعه قارچ متوقف شود. خاصيت محافظتي طولاني مدت عليه اسكومايست¬ها، بازيديومايست¬ها و دوترومايست¬ها ايجاد مي‌كند. با كليه ارقام گندم سازگار بوده و از طريق بذر جذب و وارد جوانه شده و با كنترل بيماري‌هاي بذر زاد شرايط مطلوبي جهت رشد جوانه‌هاي گندم فراهم مي‌آورد. در ضمن از طريق برگ هم جذب شده و حركت‌ آكروپتالي در گياه دارد.

موارد مصرف:
قارچكشي سيستميك با دامنه وسيع حفاظتي محصول براي ضد عفوني بذر می¬باشد. در ايران به عنوان يك تيمار بذري نيز عليه طيف وسيعي از پاتوژن‌هاي گندم و جو به ميزان ۲۰۰ گرم در ۱۰۰ كيلوگرم بذر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به دو صورت قابل استفاده مي‌باشد يكي ضد عفوني به صورت پودر با فرمولاسيون DS و ديگري به صورت مايع با فرمولاسيون FS است كه محلول تهيه شده آن بايد در مدت ۲۴ ساعت مصرف شود. جهت كنترل سياهك آشكار گندم و جو از فرمولاسيون ۳%DS به ميزان ۲ در هزار استفاده مي‌شود. ديفنوكونازول را مي‌توان بدون حل كردن در آب و يا به صورت رقيق شده، توسط دستگاه‌هايي كه قارچ‌كش را توسط نازل و يا ديسك دوار بر روي بذر گندم مي‌پاشند، مصرف نمود. در سطح مزرعه مي‌توان از بشكه‌هاييكه توسط اهرم چرخانده مي‌شوند استفاده كرد.

سازگاري و اختلاط:
با سايرحشره‌كش‌ها يا فرمولاسيون‌ها سازگاري ندارد، ليكن قابل اختلاط با قارچ‌كش‌هاي مجاز براي ضدعفوني بذر در گندم مي‌باشد. در شرايط مزرعه‌اي روی ميكروارگانيزم‌هاي موجود در خاك اثر ندارد.

موارد توصيه ديفنوكونازول در محصولات كشاورزي:

نام محصول

نام بيماري مقدار مصرف براي ۱۰۰۰ كيلو بذر
گندم سياهك پاكوتاه

فرم DS ۲۰۰ گرم، فرم  FSيكليتر

سياهك آشكار

۲ ليتر
  سياهك پنهان

۱ ليتر

 

ملاحظات عمومی:
 جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
 قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
 فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
 شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی¬پذیرد.

http://www.20script.ir