متالاكسيل ـ مانكوزب

نام عمومي: Metalaxyl-Mancozeb          

درجه سمیت: LD50:5189 mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۷۲% WP             

دوره كارنس: ۱۴ روز

معرفی:

اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ريدوميل ـ ام زد Ridomil-MZ 72% WP موجود است. داوني ـ جي (از دو گروه اسيل آلانين ها و اتيلن بيس دي تيوكاربامات هاست) قارچ كش سيستميك بوده كه به صورت پودر وتابل  (WP 72%) به منظور كنترل سفيدك­هاي دروغي (قارچ­هاي پاتوژن شاخه  Oomycota) استفاده مي‌شود. اين تركيب از ۸۰ گرم متالاكسيل (۸%) و ۶۴۰ گرم ۶۴% مانكوزب در يك كيلوگرم (۷۲%) تشكيل يافته است. نيمه عمر  يا پايداري اين قارچ كش در برابر هيدروليز شدن در شرايط اسيدي يا خنثي كمتر از ۲۰۰ روز و در شرايط قليايي  (pH=9)و دماي ۲۵ درجه سانتيگراد، ۱۱۶ روز است.

 

 

مكانيسم اثر:

متالاکسیل- مانکوزب قارچ كشي سيستميك ولي با عمل حفاظتي و معالجه‌اي است. قسمت متالاكسيل اين تركيب مانع سنتز پروتئين در اندام‌هاي قارچي مي‌شود و قسمت مانكوزب آن نيز روي آنزيم‌هاي سيكل تنفسي تاثير مي‌گذارد. متالاكسيل اين تركيب از طريق ريشه، ساقه و برگ قابل جذب بوده و براي كنتل بيماري در داخل بافت‌هاي گياهي بواسطه خاصيت سيستميك خود استفاده مي‌گردد و از خاصيت پوششي مانكوزب نيز به منظور پيشگيري از نفوذ عوامل بيماري‌زاي قارچي به داخل نسوج گياهي استفاده مي‌شود.

موارد مصرف:

متالاکسیل- مانکوزب براي كنترل بيماري سفيدك دروغي (Downy Mildew) روي توتون، سيب‌زميني، گوجه‌فرنگي، پياز، خيار، كلم، گل ‌كلم و كاهو استفاده مي‌شود. اين تركيب براي كنترل بيماري سفيدك دروغي انگور و همچنين ضدعفوني بذر عليه بيماري گياهچه ميري پيتيومي  (Pythium damping-off)توصيه مي‌شود.

سازگاري و اختلاط:

مصرف متالاکسیل- مانکوزب در دز و موارد توصيه شده اثر سوئي روي گياه ندارد ولي از كاربردآن در گلخانه و يا براي مبارزه با بيماري‌هاي خاكزي بايد اجتناب شود. متالاكسيل ـ مانكوزب با اغلب سموم رايج در كشاورزي قابل اختلاط است.

موارد توصيه متالاکسیل- مانکوزب روي بيماري سفيدك داخلي:

نام محصول

ميزان مصرف فواصل سمپاشي زمان و نحوه مصرف
توتون و تنباكو در خزانه ۳۰۰ گرم در يك صد ليتر آب ۷ تا ۱۰ روز

سمپاشي در مرحله چهار برگي. بوته‌ها به محلول سم كاملاً آغشته شوند.

توتون و تنباكو در مزرعه

۳۰۰ گرم در يك صد ليتر آب ۱۰ تا ۱۴ روز اولين سمپاشي ۵ تا ۷ روز پس از نشاكاري. بوته‌ها به محلول سم كاملاً آغشته شوند.
سيب‌زميني ۲٫۵ كيلوگرم در هكتار ۱۰ تا ۱۴ روز

در شرايط آلودگي شديد فواصل سمپاشي بايد ۱۰ روزه باشد.

صيفي‌جات، پياز كلم، و گل‌كلم، گوجه‌فرنگي

۲۵۰ گرم در يك صد ليتر آب ۱۰ روز

اولين سمپاشي را بايد با توجه به بيولوژي بيماري در منطقه چند روز قبل از احتمال بروز بيماري انجام داد.

۳۵۰ گرم در يك صد ليتر آب ۷ تا ۱۰ روز

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir