سولفور (گوگرد)

نام عمومي: Sulphur                                        

درجه سمیت: LD50>5000mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% DF              

دوره كارنس: ۱۰ روز

 

معرفی:

اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري كوزان، الوزال، كومولوس Cosan, Alozal, Kumulus وجود دارد. سولفور قارچ‌كشي است كه به صورت گرانول قابل انتشار در آب  (۸۰% DF)فرموله مي‌شود. اين نوع فرمولاسيون سولفور در مقابل شستشو توسط باران، مقاومت بيشتري داشته و با دوام بيشتر روي برگ دوره طولاني‌تري باعث حفاظت گياه مي‌شود، همچنين به هنگام تهيه محلول مانند ساير سولفورها كف نمي‌كند. سولفور قارچ‌كشي است معدني كه داراي اثر تماسي، غيرسيستميك و خاصيت پيشگيري كننده كه جهت كنترل بيماري سفيدك سطحي در بسياري از گياهان زراعي و باغي مصرف مي‌گردد.

 

مكانيسم اثر:

سولفور قارچ‌كشي است معدني كه داراي اثر تماسي، غير سيستميك و خاصيت پيشگيري كننده كه بيماري سفيدك سطحي در بسياري از گياهان زراعي و باغي را كنترل مي‌نمايد. سولفور داراي خاصيت كنه‌كشي به صورت غير سيستميك هم مي‌باشد. در صورت كمبود عنصر گوگرد در گياه، پس از سمپاشي توسط برگ جذب شده و بدين ترتيب كمبود اين عنصر را برطرف مي‌كند. همچنين پس از سمپاشي باعث افزايش عمل كربن‌گيري (فتوسنتز) در گياه شده، به شادابي گياه مي‌افزايد.

 

 

موارد مصرف:

سولفور را مي‌توان عليه:

سفيدك سطحي سيب(Podosphaera leucotricha) به مقدار ۴-۳ كيلو در هزار ليتر آب.

سفيدك سطحي هلو و شليل  (sphaerotheca pannosa)به مقدار يك در هزار ليتر آب.

سفيدك سطحي مو  (Uneinula necator)به مقدار ۳ كيلو در هزار ليتر آب.

سفيدك سطحي جاليز  (Erysiphe cichoracearum)به مقدار ۳-۲ كيلو در هكتار.

سفيدك سطحي يونجه به مقدار ۲-۳ كيلو در هكتار.

سفيدك سطحي چغندرقند  (Erysiphe betae)به مقدار۴ كيلو در هكتار.

سفيدك سطحي گياهان زينتي به مقدار ۵/۱ كيلو در هكتار مصرف مي‌گردد.

همچنين عليه انواع كنه‌هاي تارتن در جاليز به مقدار ۳ در هزار.

كنه اريوفيد در پسته به مقدار ۲-۳در هزار.

انواع كنه‌هاي تارتن در چغندرقند به مقدار ۴ كيلو در هكتار مصرف مي‌گردد.

فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول (دوره كارنس) حداقل ۱۵-۱۰ روز است.

 

سازگاري و اختلاط:

از مخلوط نمودن سولفور با روغن، سموم قليايي و آهك خودداري گردد. ممكن است در برخي از ارقام خيار زردآلو نسبت به سولفور گياهسوزي مشاهده شود.

موارد توصيه سولفور در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام بيماري زمان مصرف مقدار مصرف
درختان ميوه سردسيري سفيدك سطحي سيب ۴-۳ در هزار ليتر آب

به محض مشاهده علائم بيماري

سفيدك سطحي هلو و شليل

يك در هزار ليتر آب بعد از ريختن گلبرگها و تشكيل ميوه
مو سفيدك سطحي ۳ در هزار ليتر آب

در مرحله۷-۶ برگي جوانه‌ها، بعد از ريختن گلبرگها و بسته شدن دانه، تشكيل ميوه

صيفي‌جات و جاليز

سفيدك سطحي ۸-۳ كيلو در هكتار با مشاهده اولين علائم بيماري
يونجه سفيدك سطحي ۲-۳ كيلو در هكتار

به محض شروع آلودگي

چغندرقند

سفيدك سطحي ۴ كيلو در هكتار با مشاهده اولين علائم بيماري
گياهان زينتي سفيدك سطحي رز ۵-۱ در هزار ليتر آب

به محض مشاهده علائم بيماري

پسته

گونه‌هاي كنه اريوفيد پسته ۳-۲ در هزار

بلافاصله بعد از باز شدن گلبرگ و تشكيل ميوه

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

 

http://www.20script.ir