تري دمورف

نام عمومي: Tridemorph                                 

درجه سمیت: LD50:650mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% EC              

دوره كارنس: ۱۴ تا ۳۴ روز

معرفی:

اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري كاليكسين Calixin 75% EC موجود است. تري‌دمورف قارچ‌كش حفاظتي و معالجه‌اي با اثر سيستميك و از گروه مورفولين  (Morpholine)مي باشد. اين قارچ‌كش بسياري از بيماري‌ها به ويژ سفيدك‌هاي سطحي را كنترل مي‌كند. تري‌دمورف  قارچ‌كشي است كه توسط برگ و ريشه جذب شده و عمل محافظتي در گياه انجام مي‌دهد. نيمه عمر اين قارچ كش در خاك ۱۴ تا ۳۴ روز اندازه‌گيري شده است. براي زنبور عسل بي‌خطر است.

مكانيسم اثر:

قارچ‌كش تري‌دمورف بازدارنده احياي استروئيدها است. اين قارچ‌كش به صورت ممانعت از كاهش استروئيد و يكنواختي عمل مي‌كند. تري‌دمورف از كاهش استروئيدها و ايزومري شدن جلوگيري مي‌نمايد. تري‌دمورف توسط برگها و ريشه‌هاي گياه جذب مي‌شود و به صورت سيستميك عمل مي‌نمايد و به همراه شيره نباتي به نقاط مختلف گياه مي‌رسد. به علاوه در قسمت‌هايي كه پس از سمپاشي تشكيل مي‌شوند نيز جريان يافته و آنها را در مقابل بيماري حفاظت مي‌كند. اين قارچ‌كش داراي اثر ريشه‌كن كننده نيز مي‌باشد.

موارد مصرف:

اين قارچ‌كش دامنه وسيعي از قارچ‌ها از رده‌هاي Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycete را كنترل مي‌كند و معمولاً قبل از شروع آلودگي استفاده مي‌گردد. اين قارچ كش به ويژه بر روي سفيدك‌هاي سطحي موثر است. Oidium spp., Erysiphe spp., Monilia sppعليه سفيدك سطحي چغندرقند، سفيدك سطحي سبزي­ها و جاليز و نيز در غلات و چاي استفاده مي‌گردد.

در غلات Erysiphe graminis

در موزMycosphaerella spp.

در چاي Exobasidium vexanus, Corticium salmonicolor

در كدوئيانOidium erysiphoides

در انبهOidium mangiferae

در نخودفرنگي Erysiphe pisi

در سبزيجاتErysiphe cichoriacearum  را كنترل مي‌كند.

سازگاري و اختلاط:

اين قارچ‌كش همراه با كاربندازيم براي افزايش طيف مصرف آن در كنترل بيماري‌هاي غلات استفاده مي‌شود. همچنين همراه با قارچ‌كش‌هاي فن‌پروپي مورف، فن‌بوكونازول، سيپروكونازول، فلوزيلازول، پروپيكونازول، تبوكونازول و ترياديمنول مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

موارد توصيه تري‌دمورف در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد

نام محصول

نام بيماري مقدار مصرف

زمان مصرف

چغندر قند

سفيدك سطحي ۰٫۷۵ ليتر در هكتار با مشاهده اولين علائم بيماري در برگها در صورت نياز به سمپاشي مجدد با فاصله دو هفته
سبزي­ها و جاليز

۰٫۳-۰٫۷ ليتر در هكتار

پنبه

۰٫۳-۰۷ ليتر در هكتار
حبوبات

۰٫۲-۰٫۴ ليتر در هكتار

سيب‌زميني

۰٫۳-۰٫۵ ليتر در هكتار
توتون

۰٫۱۵-۰٫۲ ليتر در هكتار

يونجه، شبدر و اسپرس

۰٫۵ ليتر در هكتار
غلات

۰٫۳-۰٫۷ ليتر در هكتار

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir