تري تيكونازول

نام عمومي: Triticonazole                       

درجه سمیت: LD50>2000mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۲۰% FS               

دوره كارنس: ۱۴ تا ۵۰ روز

 

معرفی:

اين قارج‌كش در بازار با نام تجاري رئال REAL 20% FS وجود دارد. رئازول قارچ‌كشي از گروه آزول‌هاست كه داراي خاصيت انتخابي، سيستميك و تماسي مي‌باشد. اين قارچ‌كش به صورت ضد عفوني كننده بذور و به عنوان پيشگيري كننده در مقابل بيماري‌‌هاي بذرزاد شامل سياهك پنهان و سياهك آشكار و جلوگيري كننده از بروز تعدادي از بيماري‌هاي هوايي از قبيل زنگ، سفيدك سطحي، لكه برگي سپتوريوز، فوزاريوز خوشه در غلات مصرف مي‌گردد. اين تركيب در دماي ۱۰ درجه سانتيگراد به مقدار۷ ميلي‌گرم در يك ليتر آب حل مي‌شود. نيمه عمر اين تركيب در خاك ۲۲۴-۳۶۰ روز است.

  

 مكانيسم اثر:

تري تيكونازول قارچ‌كش انتخابي با خاصيت سيستميك و تماسي، از گروه تري‌آزول است كه از طريق مهار دي‌متيله شدن استرول موثر مي‌باشد و بدين طريق توسعه قارچ را به وسيله دخالت در بيوسنتز استرول­هاي ديواره سلولي متوقف كرده و از دي‌متيلاسيون استروئيدها جلوگيري مي‌نمايد.

موارد مصرف:

تري تيكونازول عليه سياهك پنهان گندم، سياهك برگي، سياهك آشكار به صورت ضد عفوني بذر به ميزان ۲۰۰ ميلي‌ليتر براي ۱۰۰۰ كيلوگرم بذر گندم (معادل ۲۰ ميلي‌ليتر براي يكصد‌كيلوگرم بذر) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين تري تيكونازول از بروز علائم بيماري‌هاي زنگ زرد، زنگ ساقه و بيماري سفيدك سطحي در گياهچه گندم و جو در سايركشورها جلوگيري مي‌كند.

براي پوشش بهتر بذور لازم است مقدار توصيه شده سم، با ميزان آب لازم مخلوط گردد. بنابراين ۲ ليتر سم را با ۷-۱۵ ليتر آب مخلوط نموده و در مخزن بريزيد. تنظيم نمودن دستگاه قبل از تهيه محلول ضد عفوني ضروري است.

سازگاري و اختلاط:

تري تيكونازول با اكثر حشره‌كش­ها و قارچ‌كش­هايي كه به صورت ضدعفوني‌كننده مصرف مي‌شود قابل اختلاط مي‌باشد.

 

موارد توصيه تری تیکونازول در محصولات كشاورزي:

نام محصول

نام بيماري مقدار مصرف
گندم و جو سياهك پنهان گندم، سياهك برگي و سياهك آشكار

۲۰ ميلي‌ليتر براي يكصد كيلوگرم بذر

زنگ زرد، زنگ ساقه و بيماري سفيدك سطحي

۲۰-۴۰ ميلي‌ليتر براي يكصد كيلوگرم بذر

 

 ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir