بنوميل

قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی ومعالج

نام عمومي: Benomyl                           

درجه سمیت: LD50>5000mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰%WP                         

معرفی:

اين قارچ کش در بازار با نام تجاري بنليتBenlate (WP50%) موجود است. بنومیل قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازول­هاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان داده است. این قارچ کش در تماس با رطوبت به آرامي تجزيه مي‌شود. در برخي از حلال­ها به كاربندازيم و بوتيلايزوسيانات تبديل مي‌شود. در خاك و در شرايط مرطوب انبار نيز به تدريج تجزيه مي‌شود، ولي در مقابل تابش نور مقاومت نشان مي‌دهد. اين قارچكش براي انسان و دام سمي تضعيفي داشته و براي زنبور عسل نيزكم خطر است.

 

مكانيسم اثر:

بنومیل با اثر سيستميك، هم به صورت حفاظتي و هم به صورت معالجه‌اي عمل مي‌كند. عموماً حركت بنومیل در گياه از پايين به بالا (آپوپلاستيك) است و حركت بالا به پايين (سيمپلاستيك) مشاهده نشده است ولي اگر قسمتي از برگ در تماس با اين سم باشد، انتشار سم در تمامي برگ وجود خواهد داشت (به صورت آكروپتاليك) عموماً بنزيميدازول­ها در برگ­هاي فعال تمركز مي‌يابند و به ندرت از بافت­هاي جوان به بافت­هاي مسن منتقل مي‌شود. بنومیل در آب هيدروليز شده و به متيل ۲- بنزيميدازول كاربامات تبديل مي‌شود و در نهايت به Butylamine  تبديل مي‌شود اين فرآورده در سويا باعث تحريك فيتوآلكسين Hydroxyphaseolinمي‌شود. متيل بنزيميدازول كاربامات (MBC) در تقسيم سلولي دخالت مي‌كند، بدين صورت كه به Microtubular proteinمتصل شده و باعث از هم گسيختگي در مهاجرت كروموزوم‌ها در طول تقسيم ميتوز و ميوز مي‌شود.

موارد مصرف:

زمانيكه بنومیل از طريق ريشه گياه جذب شود، به راحتي از طريق آوندهاي چوبي به برگ­ها مي‌رسد و آلودگي‌هاي آوندي و برگي را كنترل مي‌كند و هنگاميكه براي ضد عفوني بذر استفاده مي‌شود، باعث كنترل توسعه و گسترش پاتوژن­هاي بذر زاد مي‌شود، حتي در پاييز اگر روي برگ­هاي خزان يافته آلوده به لكه سياه سيب پاشيده شود، قدرت زمستانگذراني قارچ را نيزكم مي‌كند. بنومیل روي قارچ‌هاي ائومسيت مثل pythium, phytophthoraاثر كمي داشته و همچنين روي قارچ‌هاي ناقص با اسپور (خانوادهdematiaceae)، برخي بازيديوميست­ها و باكتري­ها نيز كارايي پاييني دارد. اما قارچ‌هاي خطرناك مثل لكه قهوه‌اي برنج (ژيبرلا) لكه سياه سيب، سفيدك سطحي سيب، شانكرسيتوسپرايي درختان ميوه، سرخشکيدگي سيتوسپرايي درختان ميوه، پوسيدگي آرميلاريايي و پوسيدگي سفيد درختان ميوه، برق زدگي و زردي نخود، خشكيدگي سرشاخه توت، سفيدك سطحي گياهان صنعتي (از قبيل چغندرقند، توتون، آفتابگردان، پنبه، سويا، كرچك، كلزا و …)، سفيدك سطحي گياهان جاليزي، سفيدك سطحي گياهان زينتي و لكه برگي سركسپوريوز چغندرقند و غيره را كنترل مي‌نمايد. بنومیل روي كنه‌ها نيز موثر بوده و بيشتر خاصيت تخم‌كشي دارد.

سازگاري و اختلاط:

بنومیل روي بسياري از گياهان بدون ايجادهيچ حساسيتي قابل استفاده است ولي در برخي شرايط روي واريتهGolden Delicieous سيب ايجاد زنگار (RUSTING)مي‌كند بنابراين بايد با احتياط مصرف شود. از نظر سازگاري و قابليت اختلاط با تركيبات مختلف محدوديتي گزارش نشده است، فقط با تركيبات قليايي مثل تركيب بر دو غير قابل اختلاط مي‌باشد.


 

موارد توصيه بنومیل در محصولات كشاورزي:

نام محصول

بیماری میز ان کاربرد
برنج پوسیدگی طوقه و ریشه

لکه قهوه­ای

۲ در هزار

سیب

لکه سیاه

سفیدک حقیقی

۰٫۵ در هزار
چغندرقند سفیدک حقیقی

۱ کیلوگرم در هکتار

درختان میوه

پوسیدگی سفید ریشه ۱ در هزار
توتون پوسیدگی سفید ریشه

۱ در هزار

نخود

برق زدگی ۲ در هزار
توت خشکیدگی سرشاخه

۱ در هزار

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

 

 

 

http://www.20script.ir