ايپروديون كاربندازيم

نام عمومي: iprodione-carbendazim

درجه سمیت: LD50: 5000mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۵۲٫۵% WP

دوره كارنس: كوتاه

معرفی:

اين قارچ كش در بازار با نام تجاري رورال ـ تي اسRovral-TS (WP 52.5 %) موجود است. اين تركيب از دو جزء قارچ‌كش، يكي حفاظتي (ايپروديون ۳۵%) و ديگري سيستميك (كاربندازيم۱۷٫۵%) تشكيل شده است. ايپروديون از خانواده دي كاربوكسيميدهاست كه به صورت تماسي از حفاظتي و معالجه‌اي دارد. ايپروديون به علت متابوليسم سريع، به سرعت از بدن موش و نشخوار كنندگان حذف مي‌شود، در خاك نيز با متابوليسم سريع و تشكيل گازكربنيك تجزيه مي‌شود. نيمه عمر آن (DT 50)  در خاك مزرعه ۱۶۰-۲۰ روز است و همچنين تجمع سم در خاك ديده نمي‌شود. ايپروديون کاربندازیم براي زنبور عسل سمي است. ايپروديون کاربندازیم نيز از خانواده بنزيميدازول­هاست كه به صورت سيستميك، با اثر محافظتي و معالجه‌اي عمل مي‌نمايد. بقاي اين سم ۳۲-۸ روز است و در تماس با رطوبت هيدروليز مي‌شود. ايپروديون کاربندازیم نيز براي زنبورعسل خطرناك مي‌باشد.

مكانيسم اثر:

ايپروديون کاربندازیم با دو خاصيت تماسي و سيستميك به صورت دوگانه و با دو مكانيسم اثر عمل مي‌كند. ايپروديون مانع رشد هيف و جوانه زني اسپور مي‌شود و كاربندازيم نيز باعث از هم گسيختگي در مهاجرت كروموزوم‌ها در طول تقسيم ميوز و ميتوز مي‌شود.

موارد مصرف:

ايپروديون کاربندازیم روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك موثر است مثل قارچ­هاي بوتريتيس، مونيليا، فوزاريوم، اسكلروتيوم، آلترناريا و … و در كشت‌هاي آفتابگردان، غلات، درختان ميوه، كلزا، برنج، صيفي‌جات (شامل خيار، گوجه‌فرنگي، خربزه، كدو، هندوانه، فلفل و غيره) قابل استفاده است.

سازگاري و اختلاط:

ايپروديون کاربندازیم با اكثر حشره كش­ها، كنه‌كش­ها و قارچ‌كش­ها قابل اختلاط است در مصرف اين تركيب روي شاخ و برگ بايد دقت نمود چون تحت شرايط مختلف مثل تنش‌هاي محيطي، حمله آفات و بيماري‌ها و … روي گياه ايجاد حساسيت مي‌نمايد.

 

موارد توصيه ايپروديون كاربندازيم در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد.

نام محصول

نام بيماري مقدار مصرف
گندم و جو لكه قهوه‌اي نواري جواسكب (فوزاريوم) خوشه

۱ در هزار

برنج

شيت بلايت (سوختگي غلاف برگ) ۱ كيلو در هكتار محلولپاشي يا ۱۵۰ گرم براي ضدعفوني ۱۰۰ كيلو بذر
سبزيجات ريزوكتونيا، بوتريتيس، آلترناريا، فوما و اسكلروتينيا

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم براي ضدعفوني ۱۰۰ كيلو بذر

توت

خشكيدگي سرشاخه توت ۱ در هزار
نخود زردي نخود

۲ در هزار

انگور

پوسيدگي خاكستري ۱٫۵ در هزار
مركبات پوسيدگي سبز (پنيسيليوم)

فرو بردن ميوه‌ها در محلول دو در هزار

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

 

http://www.20script.ir