میکرو کلاسیک

معرفی:

نیتروژن، فسفر و پتاسیم از عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان هستند. تامین مقدار مناسب عناصر غذایی  یکی از مهم ترین فاکتورها در رشد و افزایش عملکرد محصول است. میکرو کلاسیک کود کامل همراه با عناصر ریز مغذی می­باشد که به صورت محلول پاشی و همراه با آبیاری قابل استفاده می­باشد. عناصر ریز مغذی در این کود به صورت کلات EDTA می­باشند. به خاطر ترکیب متعادل عناصر این کود مناسب برای استفاده در تمام مرحله رشد رویشی گیاه می­باشد. این کود با تامین عناصر غذایی موجب رشد و عملکرد گیاهان خواهد شد.

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون)ppm
Total N NH4 NO3 Urea P2O5 K2O Fe Mn Cu Zn B Mo

Free Chelate

۲۰

۵ ۳ ۱۲ ۱۵ ۱۵ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰ ۵

۱۰۰۰۰

 

موارد کاربرد:

محصول

زمان کاربرد محلول پاشی (درصد) همراه آبیاری
درختان میوه ۲ تا ۳ بار در طول فصل رشد ۰٫۵

هر درخت ۲۰۰ گرم

مرکبات

۲ تا ۳ بار در طول فصل رشد ۰٫۵ هر درخت ۲۰۰ گرم
سبزی ۲ تا ۳ بار در طول فصل رشد ۲٫۵

۵ کیلوگرم در هکتار

صیفی

۲ تا ۳ بار در طول فصل رشد ۰٫۵ ۵ تا ۷ کیلوگرم در هکتار
گیاهان زراعی ۲ تا ۳ بار در طول فصل رشد ۰٫۵

۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار

گیاهان زینتی

در طول فصل رشد ۰٫۱

۲ تا ۳ گرم در هر گلدان

توجه:

  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای شرک گیاه مشورت شود.
http://www.20script.ir