نیکوسولفورون

nicosulfuron-2نام عمومي: Nicosulfuron

درجه سمیت: LD50>5000mg/kg                                      

فرمولاسيون شركت گياه: ۴% SC 

ماندگاری در خاک: ۶ هفته

علف کشی انتخابی، سیستمیک برای کنترل علف­های هرز نازک برگ ذرت

معرفی:

این علف کش در بازار با نام تجاری کروز یافت می­شود. نیکوسولفورون علف کشی انتخابی و سیستمیک از گروه سولفونیل اوره است که برای کنترل علف­های هرز نازک برگ در مزارع
ذرت به کار می­رود. این علف کش به صورت پس رویشی برای کنترل علف­های هرز یکساله و چند ساله در مزارع ذرت ثبت و توصیه شده است. نیکوسولفورون به وسیله قسمت­های سبز و تا حدودی از طریق ریشه جذب شده و به سرعت در آوند آبکش و چوبی جابجا شده و به بافت مریستمی انتقال می­یابد. استفاده پی در پی از آن باعث ایجاد مقاومت در علف­های هرز باریک برگ می­شود. بنابراین استفاده از آن باید در تناوب با سایر علف کش­ها استفاده شود.

 

موارد مصرف:

چغندرقند

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (لیتر در هکتار)
ذرت در مرحله ۲ تا ۴ برگی شدن ذرت

۲

 

 

 

نکات کاربردی:

  • از اختلاط آن با آفت کش­ها و سایر کودهای رایج خودداری کنید.
  • در مناطقی که سختی آب بالاست توصیه می­شود از همپلاس تولیدی شرکت گیاه جهت اصلاح آب و تاثیر بیشتر سم استفاده شود (بسته به سختی آب از ۲ تا ۷ لیتر در هزار).
  • نیکوسولفورون را فقط باید در سم پاشی­های زمینی مصرف کرد.
  • از آنجایی که این علف کش ترکیبی سیستمیک است، وجود رطوبت کافی در خاک مزرعه (قبل و بعد از سم پاشی)، سبب انتقال بهتر علف کش در شیره گیاهی شده و تاثیر بیشتری را در پی خواهد داشت.
  • افزودن سورفاکتانت گیاوت یا گیاگیت به میزان ۵/۰ تا ۱ لیتر در هکتار به نیکوسولفورون موجب بهبود خاصیت علف کشی آن می­شود.
  • از همپوشانی در سم پاشی در کشت­های ردیفی جلوگیری شود زیرا باعث افزایش دز شده و به محصول خسارت وارد می­کند.
  • کاربرد این محصول در مزرعه ذرت شیرین ممنوع می­باشد و فقط در ذرت دانه­ای استفاده می­گردد.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

 

http://www.20script.ir