مکوپروپ پی

مکوپروپ پی + دیکلروپروپ پی + ام سی پی ای (دوپلسان سوپر) ۷۰% پودر با قابلیت تر شوندگی

Mecoprp + Dichlorprop-p + MCPA 70% WP

علف کشی انتخابی و سیستمیک برای کنترل علف­های هرز پهن برگ مزارع گندم

معرفی:

این علف کش با نام تجاری دوپلسان سوپر در بازار یافت می­شود. دوپلسان سوپر علف کشی است پس رویشی، شبه هورمونی و سیستمیک که از طریق برگ و سایر قسمت های سبز گیاه جذب و به سرعت در تمام گیاه پخش می شود. این علف کش طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ و از جمله گونه های مختلف پنیرک را در مزارع گندم و جو کنترل می کند.

 

موارد کابرد:

گندم

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (لیتر در هکتار)
گندم از مرحله ۶-۵ برگی گندم تا ظهور گره دوم ساقه

۲٫۵

 

نکات کاربردی:

  • بهترین نتیجه از مصرف این علف کش وقتی به دست می آید که علف های هرز جوان بوده و رشد فعال داشته باشند.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

 

http://www.20script.ir