كلودينافوپ پروپارژيل

نام عمومي: Clodinafop- propargyl

درجه سمیت: LD50:1392-2271 mg/kg                      

فرمولاسيون شركت گياه: ۸% EC 

دوره كارنس: ۵ تا ۲۰ روز

 

معرفی:

اين علف كش در بازار با نام تجاري تاپيك Topik (8%EC) وجود دارد. تاپیک علف كش سيستميك و انتخابي از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونيك اسيدهاست و به صورت امولسيونClodinafop (EC 8%)  فرموله مي‌شود. چون خاصيت ابقايي در خاك ندارد، بنابراين روي علف‌هاي هرزي كه پس از سمپاشي مي‌رويند بي‌اثر خواهد بود. نيمه عمر آن در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد و pH=7 حدود ۶۴ ساعت است. در محيط‌هاي اسيدي نسبتاً پايدار (در دماي ۵۰ درجه سانتيگراد) ولي در محيط قليايي هيدروليز مي‌شود. اين تركيب براي انسان و پستانداران سميت ضعيف دارد ولي براي ماهيان خطرناك است.

مكانيسم اثر:

تاپیک علف كش پس رويشي (post-emergence) بوده كه در گياه هدف مانع بيوسنتز چربي­ها مي‌شود  (ACCase)، علائم گياهسوزي ـ پس از جذب برگي به صورت سيستميك ـ در مدت يك الي سه هفته روي بافت مريستمي ظهور مي‌كند. همچنين پوسيدگي در گره‌ها و قسمت‌هاي روينده و كلروز (زرد شدن) برگ­هاي جوان قابل مشاهده است.

موارد مصرف:

تاپیک به منظور كنترل علف­های­ هرز نازک برگ يكساله مزارع گندم استفاده مي‌شود. اين تركيب بعد از ۳ برگي شدن گندم و پس از سبز شدن علف هرز (حداكثر تا پايان پنجه زني آنها) بكار مي‌رود. از مصرف اين سم در مزارع جو بايد اجتناب نمود.

سازگاري و اختلاط:

تاپیک به جز با گندم با ديگر گياهان نازك برگ سازگاري ندارد. اين تركيب با علف كش توفوردي غيرقابل اختلاط ولي با قارچ‌كش­هاي غير قليايي و علف‌كش­هاي گروه سولفونيل اوره قابل اختلاط است.

موارد توصيه تاپ کیل در محصولات کشاورزی:

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (لیتر در هکتار)
گندم از ۳ برگي شدن علف­هاي هرز حداكثر تا پايان پنجه زني

۶/۰ تا ۸/۰

توجه:

  • در صورت بارندگی در مدت یک ساعت پس از سم پاشی، ممکن است تاثیر علف کش کاهش یابد.
  • در مزرعه تیمار شده با کلودینافوپ پروپارژیل فقط می­توان از گونه­های زراعی پهن برگ در تناوب زراعی استفاده کرد.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
http://www.20script.ir