فنوكساپروپ پي اتيل

fenoxaprop-p-ethyl-1نام عمومي: Fenoxaprop-p-ethyl

درجه سمیت: LD50:3150-4000mg/kg        

فرمولاسيون شركت گياه: ۷٫۵% EW-12%EC

دوره كارنس: —

 

معرفی:

اين علف كش در بازار با نام تجاري پوماسوپر Puma super 7.5%EW و ويپ سوپر Whip super ۱۲% EC وجود دارد. فنوكساپروپ پي اتيل علف كشي انتخابي و سيستميك و تماسي از
گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونيك اسيد بوده كه به صورت پس رويشي جهت كنترل علف­هاي هرز باريك برگ با فرمولاسيون  ۷٫۵% EW و همراه با ايمن كننده  (SAFENER) با نام مفن پيردي اتيل در مزارع گندم و جو و نيز با فرمولاسيون  ۱۲%EC بدون ايمن كننده در محصولات پهن برگ مصرف مي‌گردد. اين علف كش توسط بافت‌هاي سبز گياه جذب و به نقاط رويشي در برگ، ساقه و ريشه منتقل مي‌گردد. اين تركيب در دماي ۵۰ درجه سانتيگراد به مدت ۹۰ روز پايدار است و در  pH=5.8 و دماي ۲۰ درجه سانتيگراد به ميزان ۷/۰ ميلي‌گرم در يك ليتر آب و به ميزان ۲۰۰ گرم در يك ليتر استون، بيش از ۲۰۰ گرم در يك ليتر اتيل استات و ۲۴ گرم در يك ليتر اتانول حل مي‌شود. به نور حساس نيست ولي توسط تركيبات اسيدي و قليايي تجزيه مي‌شود. نيمه عمر اين علف كش در دماي ۲۰ درجه سانتيگراد و در  pH=5 بيش از ۱۰۰۰ روز  pH=7 ۱۰۰ روز و  pH=92/4 روز مي‌باشد.

مكانيسم اثر:

فنوكساپوپ پي اتيل علف كشي است با خاصيت انتخابي، سيستميك و تماسي كه از طريق جلوگيري از سنتز بيولوژيكي اسيدهاي چرب باعث كنترل علف­هاي هرز باريك برگ مي‌شود، همچنين از تشكيل بعدي غشاء سلولي در نقاط رويشي علف­هاي هرز جلوگيري بعمل مي‌آورد و نهايتاً منجر به مرگ گياه هرز مي‌گردد. اين علف كش توسط برگ و بافت­هاي سبز گياه هرز جذب و به هر دو روش آكروپتالي و بازيپتالي (به طرف بالا و پايين) به نقاط رويشي در برگ، ساقه و ريشه يا ريزوم منتقل مي‌گردد.

موارد مصرف:

فنوكساپروپ پي اتيل ۷٫۵%EW را (همراه با ايمن كننده مفن پيردي اتيل) مي‌توان به مقدار ۸/۰-۱ ليتر در هكتار و از مرحله دو برگي تا تشكيل گره دوم علف­هاي هرز باريك برگ يكساله و چند ساله در مزارع گندم و جو مصرف نمود. همچنين فنوكساپروپ پي اتيل ۱۲% ECرا مي‌توان به صورت پس از رويشي جهت كنترل علف­هاي هرز باريك برگ يكساله و چندساله در مزارع محصولات پهن برگي مانند سيب‌زميني، سبزيجات، لوبيا، سويا، چغندرقند، نخود گياهان دانه روغني و پنبه به مقدار ۲/۱-۱ ليتر در هكتار مصرف نمود. براي اخذ نتيجه مطلوبتر زمان مصرف از مرحله دوبرگي تا اواسط پنجه زني (بعد از رويش در مرحله پنجه زدن علف­هاي هرز) توصيه مي‌گردد. فنوكساپروپ پي اتيل انواع يولاف وحشي، انواع خوني علف، انواع ارزن وحشي، دم روباهي كشيده و تعداد ديگري از علفهاي هرز باريك برگ مزارع گندم و جو (غير از انواع چچم و چاودار) را كنترل مي‌نمايد. فنوكساپروپ پي اتيل را مي‌بايست در شرايط رويشي مناسب محصول اصلي و نيز علف­هاي هرز و خصوصاً وجود رطوبت كافي در خاك استفاده نمود. توصيه مي‌گردد در شرايط نامناسب رويشي (تنشهايي از قبيل شرايط غرقابي، خشكي زمين، كمبود موادغذايي) از سمپاشي خودداري گردد. پس از سمپاشي و خشك شدن محلول سم روي گياه، وقوع بارندگي باعث كاهش تاثير اين سم روي علف­هاي هرز نخواهد شد.

سازگاري و اختلاط:

فنوكساپروپ پي اتيل داراي ايمن كننده، هيچگونه زردي و سوزندگي روي گندم و جو ايجاد نمي‌كند و نيز به صورت بدون ايمن كننده روي گياهان پهن برگ گياهسوزي ايجاد نمي‌كند. فنوكساپروپ پي اتيل با ساير علف‌كش­هاي متداول در زراعت گندم و جو (غير از علف كش­هاي هورموني) و همچنين با بسياري از حشره‌كش­ها (مانند دلتاترين ۵/۲درصد امولسيون و اندوگياه ۳۵% امولسيون)، قارچ‌كش­هاي مختلف، كودهاي مايع و نيز تنظيم كننده‌هاي رشد  (RGR)  توصيه شده در زراعت گندم و جو و همچنين ساير كشت­هاي پهن برگ مذكور قابل اختلاط مي‌باشد.

طريقه سمپاشي فنوكساپروپ پي اتيل:

براي سمپاشي توسط سمپاش­هاي تراكتوري از نازل­هاي خط پاش با زاويه ۸۰ درجه و با فشار ۵/۲-۳ بار (اتمسفر) كه توليد قطرات ۳۰۰-۲۵۰ ميكرومتري مي‌نمايد استفاده شود. براي اخذ نتيجه بهتر لازم است سمپاشي نازل­ها را در زاويه ۴۵ درجه نسبت به سمت حركت تراكتور انتخاب نمود. سرعت حركت تراكتور بين ۵-۸ كيلومتر در ساعت و حجم محلول سمپاشي ۱۰۰-۳۰۰ ليتر در هكتار در نظر گرفته شود.

موارد توصيه فنوكساپروپ پي اتيل درمحصولات كشاورزي:

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (لیتر در هکتار)
گندم و جو بعد از رویش در مرحله پنجه زدن علف­های هرز

۰٫۸ تا ۱

 

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
http://www.20script.ir