تبوتيورون

نام عمومي: Tebuthiuron

درجه سمیت: LD50:477 mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰% SC

دوره كارنس: —

معرفی:

اين علف كش در بازار با نام تجاري تبوسان Tebusan 50% SC وجود دارد. تبوتیورون علف كش سيستميك با خاصيت انتخابي محدود از گروه تركيبات اوره‌اي بوده كه با فرمولاسيون Tebuthiuronسوسپانسيون  (SC50%) براي كنترل علف­هاي هرز مزارع نيشكر به صورت پیش رویشی استفاده مي‌شود. به حالت محلول در اسيديته ۵ تا ۹ پايدار است و در حرارت بالا در مقابل اسيد و باز قوي هيدروليز مي‌شود. روي پستانداران و حيوانات خونگرم سميت ضعيفي دارد ولي براي زنبور عسل غير سمي است.

مكانيسم اثر:

تبوتیورون علف كش خاك بوده كه خاصيت انتخابي كمي دارد. عموماً جذب ريشه‌اي دارد و به خوبي به آن نفوذ مي‌كند كه در نهايت مانع از انتقال الكترون در فتوسنتز شده و فعاليت فيزيولوژيكي علف هرز را مختل مي‌كند در نتيجه موجب توقف رشد و از بين رفتن آن مي‌شود.

 

 

موارد مصرف:

تبوتیورون به منظور كنترل علف­هاي هرز و درختچه‌ها در مزارع نيشكر و اراضي غير زراعي استفاده مي‌شود. روش كاربرد تبوتیورون به صورت پیش رویشی، در ابتداي رويش علف­هاي هرز و همراه با آب آبياري(Herbigation) است كه با آب وارد خاك مي‌شود. در روش كاربرد اين سم قبل از رويش، خاك بايد عاري از باقيمانده نيشكر و علف‌هاي هرز باشد. خاك مزرعه نبايد به شدت خشك يا شديداً مرطوب باشد. به منظور فعال نمودن تبوتیورون در خاك، بعد از كاربرد حتماً بايد مزرعه آبياري گردد. مصرف اين تركيب ۴-۳ ليتر در هكتار توصيه شده است كه مصرف آن در خاك­هاي سنگين نسبت به سبك بيشتر است. گاه براي افزايش دامنه عمل سم مذكور، اختلاط آن با آمترين يا اراديكان پيشنهاد مي‌گردد.

سازگاري و اختلاط:

  • تبوتیورون با غالب محصولات زراعي ناسازگار است پس بايستي با دقت فراوان نزديك گياه اصلي استفاده شود.
  • اين سم روي فلزات پلي‌اتيلن خورندگي ندارد.

موارد توصيه تبوتيورون براي محصولات كشاورزي:

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (لیتر در هکتار)
نیشکر در آبیاری اول مزرعه

۳ تا ۴

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
http://www.20script.ir