پرتیلاکلر

perthilaclor-2نام عمومي: Pretilachlor

درجه سمیت: LD50=6099mg/kg                                       

 فرمولاسيون شركت گياه: ۴۸% SL

ماندگاری: ۳۰ روز

علف کشی انتخابی برای کنترل علف­های هرز پهن برگ، سوروف و جگن در مزارع برنج

معرفی:

این علف کش با نام تجاری ریفیت در بازار یافت می­شود. پرتیلاکلر علف کش انتخابی از گروه کلراستامید بوده که طیف وسیعی از علف های هرز باریک برگ و پهن برگ را در مزارع نشائی برنج از بین می برد. پرتیلاکلر علف کشی از گروه کلرواستامیدها می باشد که به سرعت توسط هیپوکرتیل، مزوکوتیل و کلئوپتیل گیاه جذب و به مقدار کمتری جذب ریشه ای دارد. پرتیلاکلر یک متوقف کننده تقسیم سلولی محسوب می گردد که این عمل در اثر کلرواستامید که از سنتز زنجیره های بلند اسیدهای چرب جلوگیری می نماید رخ می دهد. کاربرد این علف کش در مزارع کشت مستقیم برنج، ممکن است به محصول آسیب وارد کند. همراه با جذب آب در خاک شالیزار، اثر این علف کش نیز از بین می رود. ماندگاری علف کش ۳۰ روز می باشد.

موارد مصرف:

برنج

نام محصول

علف هرز میزان کاربرد (لیتر در هکتار)
برنج علف­های هرز پهن برگ، سوروف و جگن

۱٫۵ تا ۲

 

نکات کاربردی:

  • همراه با جذب آب در خاک شالیزار، اثر این علف کش نیز از بین می­رود.
  • کاربرد این علف کش در مزارع کشت مستقیم برنج ممکن است به محصول آسیب وارد کند.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
http://www.20script.ir