بوتاكلر

botaclor-2نام عمومي: Butachlor

درجه سمیت: LD50: 2000 mg/kg             

فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% EC

دوره كارنس: —

 

معرفی:

اين علف كش در بازار با نام تجاري ماچتي Machete 60% EC وجود دارد. بوتاکلر علف كش سيستميك و انتخابي و از خانواده استانيليدها (آميدها) بوده كه براي كنترل علف‌هاي هرز
مزارع برنج استفاده مي‌شود. بوتاکلر در خاك و آب به سرعت تجزيه شده و به مشتقات قابل حل در آب تبديل مي‌شود اين عمل با تكامل تدريجي  CO2همراه است. همچنين در خاك با فعاليت ميكروبي از بين مي‌رود. فعاليت اين تركيب ۱۰-۶ هفته باقي مي‌ماند. به مدت طولاني در انبار دوام دارد. بوتاکلر سميت ضعيف براي پستانداران دارد و به نظر مي‌رسد كه در صورت استفاده در شرايط معمولي سميت حاد نداشته باشد، همچنين اين تركيب براي زنبور عسل بي‌خطر است.

مكانيسم اثر:

اثر جيتاكلر به ميزان آبي كه در دسترس گياه است بستگي دارد، لذا براي كسب نتيجه بهتر بايد بعد از بارندگي و يا آبياري سمپاشي صورت گيرد. اين تركيب در مرحله اول عمل جذب از طريق جوانه بذر و در مرحله دوم از طريق ريشه‌ها و سپس به ساير اندام‌هاي گياه منتقل مي‌شود. جيتاكلر از بيوسنتز پروتئين‌هاي گياه ممانعت مي‌كند.

موارد مصرف:

جيتاكلر علفكش سيستميك و انتخابي است كه به منظور كنترل علف‌هاي هرز باریک برگ يكساله و برخي علف‌هاي پهن برگ مزارع برنج به خصوص سوروف استفاده مي‌شود. جيتاكلر ۴ تا ۷ روز بعد از نشاء كاري به مقدار ۳ تا ۴ ليتر در هكتار، قبل از دو برگي شدن سوروف (حتماً بايد گياهچه سوروف زير سطح آب قرار داشته باشد) بكار مي‌رود ولي در كشت مستقيم پیش رویشی (Pre- emergence) استفاده مي‌شود. بايد توجه نمود كه پس از سمپاشي راه­هاي ورود و خروج آب به مدت ۳-۲ روز مسدود گردد. جيتاكلر علاوه بر برنج روي جو، پنبه، بادام‌زميني چغندر و برخي ارقام كلم نيز انتخابي عمل مي‌كند و به ميزان ۱ تا ۴٫۵ كيلوگرم ماده موثر در هكتار قابل استفاده است.

سازگاري و اختلاط:

روي برنج، پنبه، جو، گندم، بادام زميني، چغندر و برخي ارقام كلم گياهسوزي ندارد.

موارد توصيه بوتاکلر به شرح زیر است:

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (لیتر در هکتار)
برنج ۴ تا ۷ روز پس از نشاء، قبل از ۲ برگی شدن سوروف

۳ تا ۴

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
http://www.20script.ir