آترازين

نام عمومي: Atrazine

درجه سمیت: LD50:1869 mg/kg                                     

فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% WP                         

دوره كارنس: —

معرفی:

اين علف كش در بازار با نام تجاري گزاپريم Gesaprim 80% WP  وجود دارد. آترازین علف كشي سيستميك و انتخاب از گروه تريازين­هاست كه به صورت پودر خيس شونده  (WP80%)جهت كنترل علف­هاي هرز مزارع ذرت، نيشكر و مناطق غير مزروعي فرموله مي‌شود. از نظر باقيمانده آن در خاك پس از يكسال مي‌توان گياهان حساس را كشت نمود. Atrazineپايداري آترازین به شدت تحت تاثير فعاليت ميكروبي قرار مي‌گيرد بطوريكه در مناطق خشك، نيمه خشك و سرد و كليه شرايطي كه براي فعايت بيولوژيكي و شيميايي مناسب نباشد آترازین دوام بيشتري دارد حتي ممكن است گياه حساس ۱۲ ماه پس از محلول پاشي نيز صدمه ببيند. اين تركيب در خاك­هاي هوموسي و رسي جذب خاك مي‌شود، حركت آترازین به سمت پايين بسيار كند است و در پايين تر از ۳۰ سانتيمتري خاك حتي پس از چند سال مصرف متوالي نيز يافت نشده است، بنابراين در خاك‌هاي سنگين حداكثر مقدار توصيه شده را بايد بكار برد. نيمه عمر  (DT50) آن ۶ تا ۱۰ هفته است. اين تركيب سميت ضعيف داشته و به نظر مي‌رسد كه در صورت استفاده در شرايط معمولي سميت حاد نداشته باشد. آترازین براي زنبور عسل بي‌خطر است.

مكانيسم اثر:

آترازین علف كشي است كه در خاك و روي برگ مصرف مي‌شود. از طريق ريشه و برگ جذب مي‌شود و در گياه حركت مي‌كند. اصولاً جذب به صورت ريشه‌اي است تا برگي (اين تركيب پس از جذب برگي با حركت آكروپتالي منتقل شده و در مريستم انتهايي و برگها تجمع مي‌يابد. آترازین از انتقال الكترون در فتوسنتز جلوگيري كرده و همچنين ساير فعاليت‌هاي آنزيمي و فيزيولوژيكي علف هرز را مختل مي‌كند. ذرت، سورگوم و نيشكر خاصيت سم‌زدايي  (Detoxificton) داشته و آترازین را به هيدروكسي آترازين و مشتقات آمينواسيد تبديل مي‌كنند كه هيدروكسي آترازين خود دوباره تجزيه شده و غيرفعال مي‌شود.

موارد مصرف:

آترازین به صورت پیش رویشی محصول  (pre-emergence) و پس رویشی محصول  (post-emergence)به منظور كنترل علف­هاي هرز پهن برگ و نازك برگ يكساله در مزارع ذرت، سورگوم و نيشكر و هچنين اراضي غير زراعي بكار مي‌رود. براي بالا بردن تأثير اين سم مي‌توان آن را با ساير علف‌كش­ها تركيب نمود، مثلاً مخلوط با آلاكلر در مزارع ذرت، با آترازین در مزارع نيشكر و با بروماسيل جهت مبارزه با علف­هاي هرز اراضي صنعتي و غير زراعي استفاده مي‌شود. قبل از مصرف آترازین، بايد رطوبت كافي در خاك وجود داشته باشد. بارندگي بعد از سمپاشي، اثر آترازین را تسريع نموده و بهترين نتيجه علف كشي را نتيجه مي‌دهد. در صورت عدم بارندگي و نبودن رطوبت كافي در خاك مزارع بهتر است كه مزرعه آبياري گردد. درصورت آبياري غرقابي، سمپاشي بايد پس از آبياري انجام شود. آترازین روي پيچك صحرايي، مرغ (چاير)، اويارسلام، ديجيتاريا (گاورس)، حلفه و قياق كم اثرتر از موارد فوق است.

 

سازگاري و اختلاط:

آترازین در محيط‌هاي اسيدي تا قليايي ضعيف و خنثي و همچنين در انبار دوام طولاني دارد. كليه سبزيجات و گياهان جاليزي، سيب‌زميني، سويا، بادام‌زميني، يونجه، غلات دانه ريز و چغندر به آترازین حساس بوده و روي آن­ها ايجاد حساسيت مي‌كند. بايد توجه داشت كه عدم مصرف صحيح سم ممكن است باعث كاهش اثر، سوزندگي و يا باقيمانده غيرمجاز سم در خاك يا گياهان گردد.

موارد توصيه آترازين در محصولات كشاورزي:

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (کیلوگرم در هکتار)

ذرت

بعد از ظهور علف­های هرز

۱ تا ۱٫۵

نیشکر

هنگام ظهور ابتدایی علف­های هرز

۵

نیشکر هنگام کشت بعد از ظهور علف­های هرز

آترازین ۵ + آمترین ۴

 

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
http://www.20script.ir