ای پی تی سی

نام عمومي: EPTC

درجه سمیت: LD50>2000mg/kg                      

فرمولاسيون شركت گياه: ۸۲% EC

علف کشی انتخابی، سیستمیک برای کنترل علف­های هرز یونجه، شبدر، اسپرس و ذرت

معرفی:EPTC

ای پی تی سی علف کشی سيستميک و انتخابی از گروه تيوکاربامات است، که دارای اثر بازدارندگی رشد جوانه های انتهايی می­باشد. جذب آن توسط کلئوپتيل و ريشه انجام شده و از طريق آوندهای چوبی به برگ و ساقه انتقال می­يابد. این علف کش با ایجاد اختلال در سنتز اسیدهای چرب و رشد جوانه­های انتهایی باعث از بین رفتن علف­های هرز می­گردد. علائم تاثیر این علف کش به صورت فنجانی و نکروزه شدن علف­های هرز پهن برگ و توقف رشد در گونه­های باریک برگ بروز می­کند.

 

موارد مصرف:

یونجه، شبدر، اسپرس و ذرت.

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (لیتر در هکتار)

یونجه، شبدر، اسپرس

قبل از کشت

۳ تا ۶

ذرت قبل از کشت مخلوط با خاک

۴ تا ۶

 

نکات کاربردی:

  • بذر علف هرز در حال جوانه زنی را از بین می­برد و مانع پیشرفت تشکیل جوانه می­شود.
  • ای­پی­تی­سی به غیر از کشت­های ذکر شده و علف­های هرز نامبرده توصیه نمیشود.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
http://www.20script.ir